Energoefektivitātes pasākumu konkurss

 Piešķir finansējumu energoefektivitātes pasākumiem Kocēnu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās


2017.gada 27.jūlijā Kocēnu novada dome apstiprināja palīdzības piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu projektiem Kocēnu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Tika nolemts piešķirt finansējumu četriem projektiem par kopējo vērtību 8819,54 EUR šādās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:

- Imanta ielā 6, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads līdz 419,54 EUR;

- Kultūras iela 13 Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads- līdz 2800,00 EUR;

- Alejas iela 13, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads- līdz 2800,00 EUR;

- Parka ielā 16, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads- līdz 2800,00 EUR.

Jāpiebilst, ka līgumi par finansējuma piešķiršanu tiks slēgti pēc precizējumu iesniegšanas un saskaņošanas, par ko katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārstāvji tiks informēti atsevišķi.

Jau ziņots, ka nolūkā mudināt īstenot tādus pasākumus, kas veicina daudzdzīvokļu māju siltumnoturību un samazina energoresursu patēriņu tajās, Kocēnu novada dome jau vairāku gadu garumā izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu konkursā energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Pašvaldības finansējuma apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 EUR, un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Finansējumu dome piešķir energoaudita veikšanai, tehniskās apsekošanas veikšanai, energoefektivitātes pasākumu tāmes sagatavošanai, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, kā arī reāliem darbiem.

Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2017.gadā ir 15 000 EUR.

Šajā gadā konkursā tika saņemti astoņi pieteikumi.Noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Līguma projektsPapildus informācija:

Kocēnu novada domes

Attīstības nodaļa

E-pasts: attistiba@kocenunovads.lv
Comments