Darba piedāvājumi

Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbā vakantajam pašvaldības policijas inspektora (-es) amatam (4 vakances) uz nepilnu darba laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:
atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
vismaz vidējā izglītība;
iepriekšējā darba pieredze (vismaz 2 gadu) pašvaldības policijā, Valsts policijā vai citās tiesībaizsardzības institūcijās;
augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja risināt konfliktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
labas iemaņas darbā ar MS Office, LibreOffice programmām;
prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veicamajam darbam veselības stāvoklis, stresa noturība;
B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pienākumi:
plānot, organizēt un nodrošināt pašvaldības policijas nolikumā noteikto funkciju un pienākumu izpildi;
nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo lietvedību savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu, sadarboties ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profilaksē;
sadarboties ar Valsts policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Iesniedzamie dokumenti:
profesionālās darbības apraksts (CV);
izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
motivācijas vēstule;
izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra;
īss apraksts (uz 1/2 A4 lapas) par Kocēnu novada pašvaldības policijas darba prioritātēm un darba organizāciju.

Informācija amata kandidātiem:
Nepieciešamos dokumentus līdz 2018. gada  21. aprīlim plkst. 17.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtot uz e-pastu: policija@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Pašvaldības policijas inspektora amatam").
Papildu informācija, zvanot pa tālruni 26446790


Kocēnu novada dome aicina darbā Ziemeļvidzemes internātpamatskolas direktoru/-i

Prasības pretendentam:
• augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
• pieredze izglītības vadības darbā ne mazāka kā trīs gadi;
• pieredze pedagoģiskajā darbā ne mazāka kā trīs gadi;
• atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
• izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā;
• stratēģisks redzējums par speciālās izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā;
• prasme organizēt un vadīt komandas darbu;
• saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
• teicamas prasmes darbā ar MS Office, LibreOffice programmām;
• augsta atbildība un precizitāte attieksmē pret darba pienākumiem;
• pieredze informācijas apkopošanā un analizēšanā.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un vadīt izglītības iestādes darbu, tās stratēģisko attīstību;
• nodrošināt augstas kvalitātes izglītības pakalpojumu bērniem ar speciālām vajadzībām visās izglītības pakāpēs;
• vadīt un kopējam mērķim motivēt iestādes pedagogus/darbiniekus;
• veidot pedagogu radošai un inovatīvai darbībai labvēlīgu vidi;
• nodrošināt iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu, izglītības iestādes attīstības plāna un izglītības programmu izstrādi;
• nodrošināt mācību plāna izpildi un audzināšanas darba norisi;
• izstrādāt un kontrolēt iestādes budžetu;
• nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu;
• pārstāvēt iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās, u.c.

Piedāvājam:
• interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
• atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespējas veidot konkurētspējīgu izglītības iestādi.

Iesniedzamie dokumenti:
• motivācijas vēstule;
• dzīves gājums (CV);
• iegūtās izglītības un papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
• izglītības iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) visās izglītības pakāpēs līdz divām A4 lapām datorrakstā.
Pieteikuma dokumentus līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00 iesniegt Kocēnu novada domes Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā Alejas ielā 8 (1. stāvā) Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, vai sūtot uz e-pastu: info@kocenunovads.lv (ar norādi "Pieteikums vakantajam Ziemeļvidzemes internātpamatskolas direktora amatam").

Tālrunis papildu informācijai: 26141003

Pretendenti, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai, tiks informēti individuāli.


Vaidavas Keramikas ražotne savā komandā aicina GATAVĀS PRODUKCIJAS APDEDZINĀTĀJU
(iepriekšēja pieredz nav nepieciešama)

Prasības:
- Atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu;
- Spēja strādāt komandā;
- Vēlme mācīties un apgūt jaunas iemaņas.

Piedāvājam:
- Amata apmācību;
- Darbu nelielā un saliedētā komandā;
- Iespēju augt kopā ar uzņēmumu;
- Stabilu un padarītajam darbam atbilstošu atalgojumu.

CV lūgums sūtīt uz info@vaidava.lv
Sīkāka informācija pa telefonu + 371 26425050.

Nodibinājums „Centrs Valdardze” 
aicina darbā uz nenoteiktu laiku 
SOCIĀLO AUDZINĀTĀJU

Pienākumi:
• Plānot un īstenot bērnu dienas režīmu, ievērojot viņa attīstības vecumposma īpatnības;
• Mācīt bērniem un pavadošām personām sociālās prasmes un iemaņas, iesaistot darba izpildē bērnus un viņu pavadoņus;
• Organizēt bērna attīstību veicinošus radošos pasākumus;
• Ievērot centra psihologa un sociālā darbinieka norādījumus par katru bērnu;
• Pildīt dokumentāciju, saistībā ar bērna novērojumiem.

Prasības pretendentiem:
• ieteicama izglītība pedagoģiskā vai sociālajā jomā;
• pieredze darbā ar bērniem;
• labas latviešu valodas un krievu valodas prasmes;
• radoša pieeja darbam;
• labas komunikācijas spējas;
• spēja strādāt komandā.

Noteikts summētais darba laiks.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz š.g. 9.februārim uz e-pastu: valdardze@inbox.lv, vai personīgi „Centrs Valdardze”, Raiņa iela 9f, Valmiera, LV 4201, tel.64220686, 29178330


Kocēnu novada Ziemeļvidzemes internātpamatskola aicina darbā

Kocēnu novada Ziemeļvidzemes internātpamatskola aicina pievienoties savai komandai radošu, dzīvespriecīgu un galvenais - bērnus mīlošu:
• angļu valodas skolotāju 1.-3. klasei uz nepilnu darba slodzi (3 stundas nedēļā) ar darba vietu Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads,
• izglītības psihologu uz 1 darba slodzi ar darba vietu Dauguļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads un Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads.


Galvenie pienākumi:
• nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecuma, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti un traucējuma veidu,
• veikt individuālo darbu ar izglītojamiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību,

Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga kvalifikācija atbilstošā speciālās
izglītības nozarē,
• latviešu valodas augstākā pakāpe-C1,
• psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra,
• augsta atbildības sajūta,
• spēja plānot un organizēt savu darbu,
• prasme strādāt komandā.

Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu,
• darbu uz nenoteiktu laiku,
• stabilu atalgojumu,
• sociālās garantijas (ieskaitot veselības apdrošināšanas polisi)

Informācija amata kandidātiem:

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli un CV (dzīves apraksts) lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 9.februārim uz e-pastu: anda.sloka@kocenunovads.lv
Tālrunis papildu informācijai: 26575968

(Valmiera, Kocēni pilna slodze)
Prasības kandidātiem:
•Atbilstoša augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
•Zināšanas par dokumentu pārvaldību un darba likumdošanu;
•Izcilas latviešu, angļu(mutiski/rakstiski), un labas krievu valodas zināšanas;
•Spēja komunicēt ar dažāda rakstura cilvēkiem;
•Prasme saglabāt mieru stresa situācijās;
•Prasme patstāvīgi plānot darba laiku un noteikt prioritātes;
•Vēlama pieredze līdzīgā amatā.

Darba pienākumi:

•Biroja ikdienas darba organizēšana (e-pastu, telefona zvanu, korespondences koordinēšana, viesu uzņemšana, sūtījumu nodošana un pieņemšana u.c.);
•Lietvedības dokumentu sagatavošana un noformēšana pēc LR likumdošanas prasībām;
•Pārvaldīt visu personāla dokumentāciju, veikt administratīvos personāla vadības procesus;
•Informācijas aprites nodrošināšana starp uzņēmuma struktūrvienībām;
•Asistēšana uzņēmuma valdes priekšsēdētājam savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

•Darbu dinamiskā un uz attīstību orientētā uzņēmumā;
•Atbilstošu atalgojumu un tehnisko nodrošinājumu;
•Iespēju strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību par rezultātu sasniegšanu.

Sūtiet CV un pieteikuma vēstuli uz info@milda.lv ar norādi «Biroja vadītāja/s»
Mājas lapa: http://www.milda.lv

Ċ
Kristers Blūms,
2018. gada 2. febr. 00:46
Comments