PašvaldībaKOCĒNU NOVADA DOME

Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Reģistrācijas Nr.: 90009114171
Banka: A/S SEB Banka
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854
Tālrunis (uzziņām, informācijai): 28675556, 66954826
E-pasts: info@kocenunovads.lv


Norēķinu rekvizīti:

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV25UNLA0050014273854

Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV78TREL9807300960200

AS "Citadele banka", kods: PARXLV22
LV67PARX0012587310002


Ziedojumu un dāvinājumu konts: 

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV49UNLA0050014273907