PašvaldībaKOCĒNU NOVADA DOME

Juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220
Reģistrācijas Nr.: 90009114171
Banka: A/S SEB Banka
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854
Tālrunis (uzziņām, informācijai): 28675556, 66954826
E-pasts: info@kocenunovads.lv

Jautājums domei

KONTAKTINFORMĀCIJA

Darba laiks no 1. jūlija līdz 31. augustam pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs:
Pirmdiena līdz piektdiena: plkst. 7.30 - 12.00,  plkst. 12.30 - 16.00 (pusdienu pārtraukums plkst. 12.00 - 12.30).


Norēķinu rekvizīti:

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV25UNLA0050014273854

Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV78TREL9807300960200

AS "Citadele banka", kods: PARXLV22
LV67PARX0012587310002


Ziedojumu un dāvinājumu konts: 

SEB banka, kods: UNLALV2X 
Konts: LV49UNLA0050014273907