COVID-19‎ > ‎Iedzīvotājiem‎ > ‎

Pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā

Publicēja 2020. gada 8. maijs 06:33Elīna Upīte
7. maijā stājās spēkā Kocēnu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/2020 “Grozījumi 2017. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 8/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kocēnu novadā””.

Grozījumu mērķis ir paredzēt iespēju personai (ģimenei), kurai Covid-19 izraisītās krīzes situācijas ietekmē ir samazinājušies vai nav ienākumu un kura nespēj nodrošināt savas pamatvajdzības, saņemt pabalstu 100 eiro apmērā vienai personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Jāatzīmē, ka izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc tās beigām pašvaldība ģimenēm vai personām, kuras saņem pabalstu krīzes situācijā, izmaksās papildu 50 eiro pabalstu par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Šo summu pašvaldībai kompensēs no valsts budžeta. Vienlaicīgi pretendēt uz diviem pabalstiem – pabalstu krīzes situācijā, ko maksā pašvaldība, un dīkstāves palīdzības pabalstu, ko izmaksā valsts, nebūs iespējams, tā informē Labklājības ministrija.

Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālās palīdzības nepieciešamību.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Sociālo dienestu - Sociālā dienesta kontaktinformācija.
Comments