COVID-19‎ > ‎Iedzīvotājiem‎ > ‎

Par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē

Publicēja 2020. gada 31. marts 22:29Kristers Blūms
Kocēnu novada dome informē ģimenes ar bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada izglītības iestādes un kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē, par iespēju saņemt atbalstu pārtikas pakas veidā: 

Kocēnu novada izglītības iestādes, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes, informē izglītojamo vecākus par iespēju saņemt pašvaldības organizētās pārtikas produktu pakas (viena paka nedēļā katram bērnam 13,00 eiro apmērā), ja vecāki paši finansiāli nespēj nodrošināt bērnam ēdināšanu attālinātajā mācību procesa laikā;

- saņemto informāciju (bērna vārds un uzvārds, faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis) no bērnu vecākiem izglītības iestāde apkopo un elektroniski nosūta Kocēnu novada domes Sociālam dienestam uz adresi: soc.dienests@kocenunovads.lv līdz 1. aprīlim plkst. 17.00;

- izmantojot pieejamo datu bāzi, Sociālais dienests apstrādā iesniegto informāciju un izveido ģimeņu sarakstu ar nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu, ņemot vērā kopējo bērnu skaitu ģimenē;

Sociālais dienests sniedz informāciju ēdināšanas uzņēmumam SIA “Vectēvs” par nepieciešamo pārtikas produktu paku skaitu;

- SIA “Vectēvs” sagatavoto pārtikas produktu paku nogādāšanu ģimenēm organizē izglītības iestādes;

- par izmaiņām pārtikas produktu paku nodrošināšanā bērnu vecāki turpmāk informē klases/grupiņas audzinātāju;

- pārtikas produktu pakas ģimenēm tiks nodrošinātas uz Covid-19 izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada noslēgumam.
Comments