KOCĒNU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, tiek veidotas Kocēnu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas pašvaldību vēlēšanām 2017. gada 3. jūnijā. 

Latvijā reģistrēto politisko partiju vai reģistrēto politisko partiju apvienības, Kocēnu novada vēlēšanu komisijas locekļi un vēlētāju grupas (vismaz desmit vēlētāji) tiek aicināti līdz 2017. gada 11. aprīļa plkst. 16.00 izvirzīt un pieteikt Kocēnu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus. 

Pieteikumi sagatavojami saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas ir ieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā. Aizpildītas veidlapas personīgi iesniedzamas Kocēnu novada vēlēšanu komisijai Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Kontakttālruņi : 
  • Kocēnu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Svetlana Greka – 28303465 
  • Kocēnu novada vēlēšanu komisijas sekretāre Dace Lizuma - 26460313 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir: 
  • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; 
  • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); 
  • Kocēnu novada vēlēšanu komisijas loceklim. 

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: 
  • kurš prot latviešu valodu; 
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; 
  • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; 
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Kocēnu novada domes deputāts; 
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai cita vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis. 
Kocēnu novada vēlēšanu iecirkņi: 
(katrā iecirknī 7 komisijas locekļi) 

919. BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE "Pīlādži", Bērzaine, Bērzaines pag., Kocēnu nov. 

922. DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS "Straumes", Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov. 

926. KOCĒNU NOVADA DOME Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov. 

927. RUBENES PAMATSKOLA Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov. 

936. KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS VAIDAVA Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov. 

940. ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE Imanta iela 7, Zilaiskalns, Zilākalna pag., Kocēnu nov. 


Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā šeit.
Comments