http://www.koceni.lv/covid-19

Twitter

Novada ziņas

 • Kocēnu novada uzņēmēji aicināti pieteikties nekustamā īpašuma atvieglojumiem un nomas maksas atbrīvojumam Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem un mazinātu Covid-19 krīzes radītās sekas, Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 6. aprīlī pieņemts lēmums izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu ...
  Publicēja plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada pašvaldība ārkārtējās situācijas laikā nodrošinās brīvpusdienas vairākām izglītojamo grupām Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē 6. aprīlī pieņemts lēmums nodrošināt iespēju saņemt brīvpusdienas pārtikas pakas veidā šādām izglītojamo grupām:  - Kocēnu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 1. – 9. klases skolēniem, kuri ...
  Publicēja 2020. gada 7. apr. 05:06 plkst. Elīna Upīte
 • Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “Vidzeme iekļauj” komanda, sadarbībā ar Vidzemes pašvaldībām, veikusi VPR deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (turpmāk - DI plāns) ieviešanas progresa izvērtējumu. Izvērtējuma veikšanas procesā secināts, ka ...
  Publicēja 2020. gada 7. apr. 02:18 plkst. Elīna Upīte
 • Nelegāla atkritumu izmešana ir atklājama un sodāma SIA “ZAAO” aicina būt atbildīgiem un izmest atkritumus tam paredzētās vietās. Atgādinām, ka ZAAO darbības reģionā ir plaši attīstīta atkritumu apsaimniekošanas sistēma gan nešķirotu sadzīves atkritumu nodošanai, gan otrreizējai pārstrādei ...
  Publicēja 2020. gada 6. apr. 04:05 plkst. Elīna Upīte
 • Izsoles sludinājums Kocēnu novada dome organizē zemes nomas tiesību izsoli pašvaldībai piederošam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai “Veczeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.Kadastra numurs 9664 ...
  Publicēja 2020. gada 3. apr. 04:15 plkst. Elīna Upīte
 • Sākas ceturtā dabas skaitīšanas sezona Ir uzsākusies dabas skaitīšanas ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā eksperti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā līdz oktobrim apsekos dabas vērtības 78 novados, izvērtējot tajos sastopamo purvu, mežu, saldūdeņu, piekrastes, alu, iežu atsegumu ...
  Publicēja 2020. gada 3. apr. 03:36 plkst. Elīna Upīte
 • Par braukšanas maksas atvieglojumiem ārkārtējās situācijas laikā Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka personas ar invaliditāti, kurām laika periodā no 2020.gada 22.marta līdz 1.jūnijam ir beidzies invaliditātes apliecības derīguma termiņš, ārkārtējās situācija laikā var ...
  Publicēja 2020. gada 3. apr. 00:35 plkst. Kristers Blūms
 • No 6. aprīļa Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa Lai sniegtu atbalstu strādājošiem vecākiem, no pirmdienas, 6. aprīļa, Zilākalnā būs atvērta pirmsskolas izglītības dežūrgrupa, kurā atradīsies dažāda vecuma bērni. Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas ...
  Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:11 plkst. Elīna Upīte
 • Vietējās pārtikas piegādātāji - www.novadagarsa.lv Iespēju katrā valsts reģionā atrast sev tuvāko vietējās pārtikas ražotāju, kurš nodrošina arī savas produkcijas piegādi, ikvienam iedzīvotājam piedāvā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra jaunais elektroniskais katalogs www.novadagarsa ...
  Publicēja 2020. gada 2. apr. 06:03 plkst. Elīna Upīte
 • No 1. aprīļa ārsti kompensējamo zāļu receptē norāda aktīvo vielu un aptiekās izsniedz zāles ar zemāko maksu 1. aprīlī spēkā stājas jaunā kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība. Tā paredz, ka ārsti kompensējamo zāļu receptē norādīs zāļu aktīvo vielu, nevis zāļu nosaukumu1. Savukārt aptiekā no vienādas iedarbības zālēm ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:53 plkst. Elīna Upīte
 • Attālinātas speciālistu konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Šī brīža situācija valstī un pasaulē mums liek būt radošiem arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Veiksmīgu risinājumu, pielāgojoties sociālās distancēšanās periodam, ir raduši daudzfunkcionālā centra „Solis Augšup” speciālisti, kuri piedāvā ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 23:01 plkst. Elīna Upīte
 • Aicinām darbā Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i) uz nenoteiktu laiku Kocēnu novada dome aicina darbā Būvvaldes vadītāju/arhitektu (-i) uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā. Prasības pretendentiem: Augstākā arhitekta izglītība un arhitekta ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 11:09 plkst. Elīna Upīte
 • Turpinās projektu iesniegšana jauniešu iniciatīvu īstenošanai - pagarināts projektu iesniegšanas termiņš Kocēnu novada pašvaldība aicina biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta līdz 30. aprīlim( termiņš pagarināts no 31.marta) iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 05:07 plkst. Kristers Blūms
 • Lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma nodošanas iespējas ZAAO darbības reģionā SIA “ZAAO” (ZAAO) šā gada pavasara un vasaras mēnešos piedāvā lauksaimniekiem bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”), ierobežotā daudzumā bez maksas ZAAO darbības ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 02:34 plkst. Elīna Upīte
 • Turpinās Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas atjaunošana, pieejamības uzlabošana un interaktīvas ekspozīcijas ''Pa Hronikas pēdām'' izveidošana Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca turpina Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ''Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos'' īstenošanu. 2019. gada vasarā Rubenes draudze spēra pirmos soļus ceļā uz balto dārzu ...
  Publicēja 2020. gada 31. marts 23:30 plkst. Kristers Blūms
 • Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un ...
  Publicēja 2020. gada 31. marts 22:50 plkst. Kristers Blūms
 • No 1. aprīļa izmaiņas autobusu kustībā maršrutā "Valmiera-Bērzaine-Jaunzēmeles-Vākšēni-Valmiera" Pamatojoties uz Bērzaines pagasta iedzīvotāju izteikto lūgumu, SIA "VTU Valmiera" ir veikusi izmaiņas autobusu kustības sarakstā vietējās nozīmes maršrutā "Valmiera-Bērzaine-Jaunzēmeles-Vākšēni-Valmiera". Sākot no trešdienas, 1. aprīļa, autobuss ...
  Publicēja 2020. gada 1. apr. 02:08 plkst. Elīna Upīte
 • Kocēnu novada domes sēdē pieņemtie lēmumi Kocēnu novada domes sēdē 26. martā pieņemtie lēmumi:Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, kas var apgrūtināt tautsaimniecības un citu nozaru uzņēmumus un iestādes, nolēma ...
  Publicēja 2020. gada 30. marts 07:47 plkst. Elīna Upīte
 • Izsludināts konkurss mākslīgā ūdensobjekta "Kocēnu dīķis" nomas tiesību piešķiršanai Kocēnu novada pašvaldība izsludinājusi konkursu tās valdījumā esošā mākslīgā ūdensobjekta “Kocēnu dīķis” nomas tiesību piešķiršanai. Kocēnu dīķis atrodas Kocēnu novada Kocēnos (kadastra Nr. 9664 008 0294) un tā platība ir ...
  Publicēja 2020. gada 30. marts 07:37 plkst. Elīna Upīte
 • Par atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē Kocēnu novada dome informē ģimenes ar bērniem, kuri apmeklē Kocēnu novada izglītības iestādes un kuras nonākušas grūtībās ārkārtējās situācijas ietekmē, par iespēju saņemt atbalstu pārtikas pakas veidā: - Kocēnu novada izglītības ...
  Publicēja 2020. gada 30. marts 06:42 plkst. Elīna Upīte
Parāda ziņas 1 - 20 no 3946. Skatīt vēl »

PASĀKUMI NOVADĀ

Parāda ziņas 1 - 0 no 337. Skatīt vēl »
https://www.facebook.com/kocenunovadshttps://twitter.com/kocenu_novads

http://www.koceni.lv/zinas/novada-zinas/kocenunovadapasvaldibaarkartejassituacijaslaikanodrosinasbrivpusdienasvairakamiedzivotajuunizglitojamogrupam


https://photos.app.goo.gl/3W9TM7uitupeo73B7
Pavasaris virs Vaidavas 
(01.04.2020., foto: Marika Eglīte)

https://photos.app.goo.gl/rYheLHW9bqp4SjVG7
Būvdarbi Rubenes baznīcā 
(13.03.2020., foto: Kristers Blūms)

https://photos.app.goo.gl/PVKKFKLKzzL4fJG66
Skriešanas seriāls "MEŽUĻU CILPAS 2020" 2. posms 
(12.03.2020., foto: Kristers Blūms)

https://photos.app.goo.gl/1oJtEBE5SzL5GSiG7
Zilākalna rokdarbnieču un amatnieku izstāde
(06.03.2020., foto: Iveta Derkača)

https://photos.app.goo.gl/m8GwaZveCRAQkYq5A
Radošā darbnīca kopā ar Judīti Bukšu "Ziedu bareljefs" Zilākalna kultūras namā
(06.03.2020., foto: Iveta Derkača)

https://photos.app.goo.gl/dttpLFjNRdzwUgHo9
Biedrības "Sonore" izstādes atklāšana un svētku pasākums Bērzaines tautas namā
(08.03.2020., foto: Regīna Šalte, Vitauts Staņa)

https://photos.app.goo.gl/R5NPGQmTKVpCKD1Q8
"Trio Angelicus" koncerts Kocēnos 
(08.03.2020., foto: Kristers Blūms)

https://photos.app.goo.gl/PxE5ix2cQ8ZoiDw96
Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis" Kocēnu filiālē
(06.03.2020., foto: Aivars Bužs)